#

Έκδοση Ψηφιακών Υπογραφών με 30€!

 


Αναλαμβάνουμε την έκδοση της ψηφιακής σας υπογραφής (σκληρής αποθήκευσης) από την Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης “ΕΡΜΗΣ“, την εγκατάστασή της σε Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ – USB Token (πιστοποιημένο από την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)), και την αποστολή της εντός 24 ωρών!

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

Όπως γνωρίζετε, το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), επιτρέπει με ηλεκτρονικό τρόπο την υποβολή προσφορών και ενστάσεων, αξιολόγησης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης όλων των Δημοσίων Συμβάσεων περιλαμβάνοντας επιπλέον διαδικασίες όπως η ηλεκτρονική παραγγελία, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η ηλεκτρονική πληρωμή.

Κατά το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α), το ΕΣΗΔΗΣ χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για συμβάσεις έργων (προμηθειών, υπηρεσιών, μελετών και έργων) με προϋπολογισμό ανώτερο των 60.000€, ενώ για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στην ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται υποχρεωτικά να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.

Στα πλαίσια αυτά, η εταιρεία μας παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες για την απόκτηση ψηφιακών υπογραφών της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) μέσω της Εθνικής πύλης Δημόσιας Διοίκησης “ΕΡΜΗΣ”.

Οι Υπηρεσίες μας

  • Αποστολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και παράθεση πληροφοριών για τον τρόπο συμπλήρωσης και κατάθεσής τους σε ΚΕΠ.

  • Ενημέρωση για τον τρόπο εγγραφής του χρήστη στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης “ΕΡΜΗΣ”.
  • Έκδοση της ψηφιακής υπογραφής μέσω της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης “ΕΡΜΗΣ” και εγκατάστασή της στο πιστοποιημένο από την ΑΠΕΔ USB Token (κατασκευαστής Safenet, Gemalto).
  • Δωρεάν αποστολή του USB Token με τη Γενική Ταχυδρομική εντός μίας (1) μέρας.
  • Ρυθμίσεις και προετοιμασία του υπολογιστή στον οποίο θα χρησιμοποιείται η ψηφιακή υπογραφή και το USB Token (εγκατάσταση απαραίτητων drivers, εγκατάσταση αναγκαίων λογισμικών και εφαρμογών, κ.α.).
  • Δωρεάν εκπαίδευση στη χρήση του USB Token και στην προσθήκη ψηφιακών υπογραφών σε PDF αρχεία.
Προστιθέμενη Αξία

Η φιλοσοφία μας είναι να προσφέρουμε στον Πελάτη μας την καλύτερη αναλογία αξίας και τιμής.

Εξειδικευμένη Γνώση

Εστιάζουμε στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών και της Πληροφορικής με στελέχη έμπειρα και εξειδικευμένα.

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

Προσφέρουμε συνεχώς διευρυμένες Τεχνολογικές Λύσεις, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και καινοτόμα Προϊόντα!

Πολύχρονη Εμπειρία

Οι Συνεργάτες μας διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία ώστε να εξυπηρετούν με επιτυχία εκατοντάδες πελάτες από όλη την Ελλάδα.

Συνεχής Τεχνική Υποστήριξη

Παρέχουμε αδιάλλειπτη δωρεάν τεχνική υποστήριξη στους Πελάτες μας, εξασφαλίζοντας μακροχρόνιες συνεργασίες.